Podkategorie

Skład Wydziału Gier LZPN

Skład Wydziału Gier LZPN

Rafał Kakała – Przewodniczący
Henryk Misiak -wiceprzewodniczący
Kamil Jaźwiński – wiceprzewodniczący
Andrzej Graczyk – sekretarz
Przemysław Piwowar – członek
Kamil Żeberski – członek
Iwona Wielogórska – członek

email: wydzial.gier@lubuskizpn.pl