Wydziały

RODO

25 maja br. zaczęły obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych (RODO). Szanując Państwo prawo do prywatności, przygotowaliśmy zestaw informacji, dzięki którym dowiesz się m.in. w jaki sposób i po co przetwarzamy Państwa dane oraz jakie prawa gwarantuje nowe prawo.


Administrator danych
Administratorem danych osób zarejestrowanych w systemie extranet jest Polski Związek Piłki Nożnej, ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7, Warszawa.

Administratorem danych baz Lubuskiego ZPN jest Lubuski Związek Piłki Nożnej 65-514 Zielona Góra ul. Ptasia 2a


Inspektor ochrony danych
Z inspektorem ochrony możesz się skontaktować mając pytania lub wątpliwości w zakresie przetwarzania Twoich danych przez LZPN. Możesz to uczynić na dwa sposoby:
1) mailowo: biuro@lubuskizpn.pl
2) korespondencyjnie: Lubuski Związek Piłki Nożnej 65-514 Zielona Góra ul. Ptasia 2a

Cele i podstawy przetwarzania
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest realizacja ustanowionych przez Lubuski ZPN we współzawodnictwie sportowym reguł organizacyjnych, sportowych i dyscyplinarnych, związanych z Twoim statusem w rodzinie piłkarskiej ? piłkarz, sędzia, trener, delegat, obserwator, agent piłkarski ? czyli organizowania rozgrywek piłki nożnej oraz kontrolowania i nadzorowania ich przebiegu, rozgrywanych w różnych formach na
terytorium Polski.

Prócz tego, możemy przetwarzać Twoje dane w celach:
1) w celach archiwizacyjnych (na podstawie art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości),
2) w celu wypełnienia obowiązków związanych z płaceniem podatków, w tym prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywanie dowodów księgowych (podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych oraz z przepisów o rachunkowości).

Przetwarzając Twoje dane realizujemy również swoje uzasadnione interesy, którymi są:
przechowywanie danych osobowych do celów archiwalnych w interesie publicznym,
prowadzenie analiz i zestawień związanych z organizowanymi rozgrywkami,
marketing bezpośredni związany z działalnością Lubuskiego ZPN.


Odbiorcy danych
Odbiorcy to inne organizacje, którym Lubuski ZPN może ujawnić Twoje dane osobowe (pamiętaj, że zawsze robimy to zgodnie z prawem!). Należą do nich:
1) organy państwa uprawnione na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań,
2) międzynarodowe struktury piłki nożnej (UEFA, FIFA) oraz zagraniczne federacje piłkarskie,
3) PZPN
4) ubezpieczyciele,
5) firmy kurierskie, przewozowe i pocztowe,
6) podmiot wykonujący działalność leczniczą,
7) podmioty zewnętrzne wspierające Lubuski ZPN w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi informatyczne, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, lub
współpracują z Lubuskim ZPN w ramach kampanii marketingowych.


Czas przetwarzania danych
Będziemy przetwarzać Twoje dane w terminach wymaganych przez przepisy prawa (wynikających z przepisów podatkowych, księgowych, kodeksu cywilnego oraz kodeksu karnego). Część Twoich
danych, w niezbędnym do celów archiwalnych w interesie publicznym zakresie, będzie przetwarzana w sposób ciągły.

Jeżeli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie wiadomości z Lubuskiego ZPN, to będziemy przetwarzali Twoje dane do momentu wycofania przez Ciebie zgody.

Twoje uprawnienia
Ponieważ przetwarzamy Twoje dane, masz wobec nas prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych,
2) sprostowania danych,
3) usunięcia danych,
4) ograniczenia przetwarzania,
5) przenoszenia danych,
6) wniesienia sprzeciwu,
7) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
8) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.


Czy musisz podać swoje dane?
Podajesz nam swoje dane w pełni dobrowolnie, przy czym jeżeli tego nie zrobisz nie będziesz mógł funkcjonować w ramach polskich struktur piłkarskich.


Przekazywanie danych osobowych do Państwa Trzecich
Twoje dane osobowe mogą być przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
W przypadkach wskazanego przekazania PZPN stosuje odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia uzyskanie kopii danych
przekazanych do państw trzecich.


Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie
Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania