Wydziały

Skład Komisji ds. Futsalu

Radosław Pogorzelec – Przewodniczący
Jarosław Gołębiowski – Wiceprzewodniczący
Andrzej Dudek – Członek
Wiesław Kaczmarek – Członek
Paweł Cierach – Członek
Piotr Makowski – Członek