Wydziały

Honorowi Członkowie PZPN i LZPN

I. Honorowi Prezesi LZPN i Honorowi Członkowie PZPN

 1. Fąfera Stanisław
 2. Markiewicz Józef †

II. Honorowi Członkowie PZPN i LZPN

 1. Babij Tadeusz 
 2. Gruchociak Henryk
 3. Jankowiak Romuald
 4. Orzeszko Zygmunt
 5. Pospieszny Marek † 

III. Honorowi Członkowie LZPN

 1. Babiak Andrzej
 2. Babij Tadeusz
 3. Bernat Antoni
 4. Bojko Eugeniusz † 
 5. Bukański Leon † 
 6. Bukartyk Roman † 
 7. Buszta Zdzisław
 8. Bystrzanowski Stefan
 9. Chmielewski Zenon
 10. Czyrka Zdzisław
 11. Dachtera Róża † 
 12. Dąbrowa Czesław † 
 13. Dębski Ryszard
 14. Długosz Marian † 
 15. Dobrzyński Janusz
 16. Dominik Mieczysław
 17. Drzymała Zygmunt † 
 18. Duda Adolf † 
 19. Fiedorowicz Czesław
 20. Gancarz Józef
 21. Gołębiowski Stanisław † 
 22. Goźdź Jerzy † 
 23. Górski Zygmunt † 
 24. Grześ Leon † 
 25. Helak Wojciech † 
 26. Holewik Henryk † 
 27. Jakubiec Michał † 
 28. Janowiak Leszek
 29. Jarosz Zbigniew
 30. Jusis Zdzisław † 
 31. Kaczmarski Bolesław † 
 32. Kakała Kazimierz † 
 33. Kałuziński Janusz
 34. Kassian Edward † 
 35. Kędziora Mirosław
 36. Komisarek Sylwester
 37. Kopyciński Edmund † 
 38. Kot Aleksander † 
 39. Kuchta Stefan † 
 40. Kułacz Zygmunt
 41. Kurzawski Stanisław † 
 42. Ławniczak Stefan † 
 43. Łuczyński Leszek
 44. Marcinkowski Zygmunt † 
 45. Maroń Gerard
 46. Martyniak Andrzej
 47. Mazurkiewicz Henryk
 48. Migas Franciszek † 
 49. Mikuła Mieczysław † 
 50. Milej Adam † 
 51. Misiak Henryk
 52. Miziuk Józef † 
 53. Motykiewicz Aleksander † 
 54. Nieśpiał Józef
 55. Nowosadzki Alfred
 56. Olszewski Jan
 57. Orzechowski Jan
 58. Orzeszko Zygmunt
 59. Ostapiuk Ryszard
 60. Piątek Józef † 
 61. Piątkowski Zygmunt † 
 62. Płoszka Wacław † 
 63. Pogorzelski Jerzy † 
 64. Przygrodzki Bronisław † 
 65. Puchalski Waldemar
 66. Raba Bolesław † 
 67. Różański Jan † 
 68. Rzemieniecki Edward † 
 69. Sawczuk Zbigniew
 70. Sawicki Waldemar
 71. Sieradzki Liwiusz
 72. Sowiński Marian † 
 73. Spiralski Bernard
 74. Stasiak Bronisław † 
 75. Statkiewicz Franciszek † 
 76. Stefaniak Cyryl † 
 77. Stupiński Tadeusz † 
 78. Suwary Jan † 
 79. Szpecht Wilhelm † 
 80. Szymański Artur † 
 81. Szymczak Henryk † 
 82. Świętek Zenon † 
 83. Trawiński Andrzej
 84. Wiśniewski Henryk
 85. Wiśniewski Ryszard
 86. Wiśniewski Witold
 87. Wolniewicz Józef † 
 88. Zadworny Zenon
 89. Zientkiewicz Alfons † 
 90. Zwoliński Wiktor † 
 91. Żebrowski Jerzy † 
 92. Żłobicki Eugeniusz
 93. Żubiński Aleksander †