Wydziały

Skład Komisji ds. Odznaczeń

Arkadiusz Dąbrowski – Przewodniczący
Leszek Janowiak – Wiceprzewodniczący
Magdalena Zawadzka – Członek
Przemysław Piwowar – Członek
Iwona Wielogórska – Członek