Wydziały

Skład Komisji Kształcenia i Licencjonowania Trenerów

Wojciech Drożdż – Przewodniczący
Maciej Górecki – Członek
Mariusz Karpiński – Członek

Trenerzy Edukatorzy PZPN:
Wojciech Drożdż
Kamil Michniewicz
Jarosław Miś
Krzysztof Kaczmarczyk
Maciej Górecki
Radosław Bubniak
Wojciech Kochanowski