Wydziały

Skład Związkowej Komisji Odwoławczej

Dominik Baranowski – Przewodniczący
Jan Doliński – Wiceprzewodniczący
Józef Nieśpiał – Członek
Wojciech Pochylski – Członek
Czesław Grzeszyński – Członek
Ryszard Pluszkiewicz – Członek
Ireneusz Domański – Członek