Wydziały

Skład Komisji ds. Bezpieczeństwa

Jan Suchecki – Przewodniczący
Zenon Chmielewski – Wiceprzewodniczący
Romuald Jankowiak – Wiceprzewodniczący
Kamil Żeberski – Członek
Kamil Jaźwiński – Członek
Cezary Janas – Członek
Dawid Kuraszkiewicz – Członek
Wiesław Koronowicz – Członek
Dariusz Jakubas – Członek

Delegaci ds. Bezpieczeństwa szczebla wojewódzkiego:

Jan Suchecki
Zenon Chmielewski
Dariusz Jakubas
Kamil Żeberski
Kamil Jaźwiński
Cezary Janas
Dawid Kuraszkiewicz
Wiesław Koronowicz