Wydziały

Skład Komisji ds. Piłki Kobiecej

Kamil Jaźwiński – Wiceprzewodniczący
Janusz Kałuziński – Członek
Katarzyna Nowicka – Członek
Stanisław Gorzelak – Członek
Tomasz Zieliński – Członek