Wydziały

Skład Komisji ds. Piłki Kobiecej

Zdzisław Czyrka – Przewodniczący
Kamil Jaźwiński – Wiceprzewodniczący
Waldemar Goliński – Członek
Katarzyna Nowicka – Członek
Dariusz Kurzawa – Członek
Tomasz Zieliński – Członek