Wydziały

Kursy Trenerskie

Lubuski Związek Piłki Nożnej prowadzi kursy trenerskie, nadając uprawnienia federacyjne oraz licencje trenerskie. Wymaganą licencję trenerską w danej lidze przedstawia tabelka znajdująca się w poniżej.

UWAGA: w celu złożenia APLIKACJI na kurs należy wypełnić za pośrednictwem systemu informatycznego PZPN24 dostępnego pod adresem:  https://pzpn24.pzpn.pl – stosowny wniosek. *

1. Kurs GRASSROOTS D – dyplom trenera GRASSROOTS D i licencja GRASSROOTS D –  uprawnia do prowadzenia drużyn seniorskich na poziomie max. B klasy. CENA: 250 zł  Czas trwania: 2  zjazdy weekendowe  Wymiar godzin: 32h .

2. Kurs GRASSROOTS C – dyplom trenera GRASSROOTS C i licencja GRASSROOTS C –  uprawnia do prowadzenia zespołów młodzieżowych w kat. do 12 r.ż. ( Junior G do Junior D )  oraz drużyn seniorskich C, B oraz A klasy włącznie. CENA: 1000 zł + koszty sprzętu sportowego. Czas trwania: 4 zjazdy weekendowe ( sobota, niedziela) + egzamin.  Wymiar godzin: 80h + staż trenerski.
 
3. Kurs UEFA B – międzynarodowy dyplom trenera UEFA B / licencja UEFA B  –  uprawnia do prowadzenia Okręgowej Ligi / kl. A, B, C oraz drużyn młodzieżowych w kat. Skrzat / Żak / Orlik / Młodzik / Trampkarz / Junior Młodszy / Junior Starszy. ( za wyjątkiem CLJ U19 i U17) CENA: 2500 zł.

4. Kurs UEFA A  – międzynarodowy dyplom trenera UEFA A /  licencja UEFA A – ( jedynie dla trenerów posiadających dyplom trenera UEFA B. CENA: 4000 zł . Szczegóły w załączniku poniżej.

Rekrutacja na kursy będzie trwała do zebrania odpowiedniej liczby kursantów.  UWAGA: W przypadku rezygnacji z kursu zaliczka nie podlega zwrotowi.
Art. 53, pkt 4, Konwencji Trenerskiej UEFA.


UWAGA: w celu złożenia APLIKACJI na kurs należy wypełnić za pośrednictwem systemu informatycznego PZPN24 dostępnego pod adresem:  https://pzpn24.pzpn.pl – stosowny wniosek. *

* instrukcja poradnik wypełniania wniosku o przyjęcie na kurs znajduje się na dole niniejszego dokumentu bądź po kliknięciu TUTAJ

UWAGA, W PRZYPADKU NIE ZGŁOSZENIA SIĘ WYSTARCZAJĄCEJ LICZBY UCZESTNIKÓW, KURS MOŻE BYĆ PRZESUNIĘTY LUB ODWOŁANY.

Dane do przelewu:
LZPN w Zielonej Górze
Ul. Ptasia 2a
65-514 Zielona Góra

Konto: Bank Zachodni WBK S. A. I/O Zielona Góra Nr: 74109015350000000053019188
w tytule przelewu proszę wpisać: „kurs GRASSROOTS D lub C, UEFA B lub A- imię i nazwisko”

Dane kontaktowe do Kierownika  Kursów:
Wojciech Drożdż, tel. 882 183 126 wojciech.drozdz@pzpn.pl