Wydziały

Skład Komisji ds. Licencji Klubowych

Waldemar Nieczkowski – Przewodniczący
Wiesław Koronowicz – Wiceprzewodniczący
Andrzej Graczyk – Członek
Magdalena Zawadzka – Członek
Wiesław Baranowski – Członek
Liwiusz Sieradzki – Członek
Jerzy Rzeźnik – Członek
Cyryl Sroczyński – Członek
Arkadiusz Dragon – Członek
Iwona Wielogórska – Członek
Andżelika Kędzia – Członek