Wydziały

Skład Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych

Wiesław Zaleszczak – Przewodniczący
Andrzej Celiński – Członek
Andrzej Dworkiewicz – Członek