Wydziały

Plan akcji KPK – I półrocze 2023 r.

Komisja Piłkarstwa Kobiecego Lubuskiego ZPN przedstawia plan akcji na I półrocze 2023 r.