Zarząd Podokręgu LZPN - Słubice

Zarząd Podokręgu LZPN - Słubice

slubice 

Przewodniczący    Romuald Dziakiewicz
Z-ca Przewodniczącego      Marcin Szkudlarek
Sekretarz Ryszard Mosica
Wydziału Gier PNS  Adam Niewiadomski

 

Adres:

ul. Rzepińska 3b/2
Kowalów, 69-110 Rzepin