LUBUSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ
W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Ptasia 2a

65-514 Zielona Góra
biuro@lubuskizpn.pl
tel. 068 452 82 00
NIP – 929-14-18-239
E-mail: biuro@lubuskizpn.pl