Spotkanie Honorowych Członków PZPN i LZPN z kierownictwem Lubuskiego i Okręgowego Związku Piłki Nożnej

W piątek 27 lutego w kawiarni MOSiR-u przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze odbyło się uroczyste, tradycyjne spotkanie zasłużonych dla piłkarstwa działaczy - Honorowych Członków PZPN i LZPN z kierownictwem Lubuskiego i Okręgowego Związku Piłki Nożnej.

Władze piłkarskie reprezentowali: Prezes LZPN Robert Skowron, W-ce Prezes Romuald Jankowiak i Dyrektor Biura LZPN Andrzej Graczyk, a władze OZPN w Gorzowie Wlkp. - W-ce Prezesi Zenon Chmielewski, Leszek Jankowiak i Dyrektor Biura Alfred Nowosadzki.

Dziesięciu Honorowych Członków uhonorowano jubileuszowymi statuetkami. Wcześniej, w czasie podobnego spotkania w Gorzowie Wlkp. - honorowi działacze, Honorowi Członkowie otrzymali książkowe wydanie swych biogramów z opisem ich działalności i dokonań.