Wybory władz w Podokręgu Żary

Po wyborach do podokręgu w Zielonej Górze i Świebodzinie przyszedł czas na Podokręg LZPN Żary. W wyniku głosowania największym uznaniem wśród zebranych cieszył się dotychczasowy Przewodniczący Krzysztof Kujawski, który jednak podjął decyzję o rezygnacji z pełnionej. Informacje o dalszych krokach dotyczących władz podokręgu zostaną podane w styczniu.

user top