Walne Zebranie Delegatów 2020

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że 22 sierpnia 2020 roku (sobota) w sali Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze
ul. Drzonków-Olimpijska 20, odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Lubuskiego Związku Piłki Nożnej.

Jego rozpoczęcie zaplanowano na godz. 10.30 - I termin, a 10.45 - II termin.

Zgodnie z treścią § 27 Statutu Lubuskiego ZPN, Kluby na Walnym Zgromadzeniu są reprezentowane przez następującą ilość delegatów:

  • kluby III ligi - 2 delegatów
  • kluby piłki kobiet (łącznie) - 3 delegatów
  • kluby IV ligi, klasy O, A i B oraz młodzieżowe - 1 delegat

Zwracam się do Prezesów Klubów z prośbą o przesłanie do 22 lipca 2020 roku do Biura Lubuskiego ZPN danych delegatów. Druk zgłoszenia stanowi załącznik niniejszej wiadomości.

Prosimy o informację również w przypadku, gdy klub nie będzie reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym.