Program szkolenia osób odpowiedzialnych za organizację imprezy nie masowej

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z programem szkolenia osób odpowiedzialnych za organizację imprezy nie masowej. SZczegóły w załączniku.