Apel do klubów piłkarskich województwa lubuskiego!

uwagaNa adres mailowy każdego klubu przekazaliśmy prośbę o wybranie jednego delegata, który będzie reprezentował Wasz klub na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym Lubuskiego Związku Piłki Nożnej w dniu 20 sierpnia 2016 roku, godz. 10.00 - I termin lub 10.15 - II termin. Zebranie odbędzie się w  Drzonkowie k/ Zielonej Góry - sala Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W związku z tym prosimy o pilne przesłanie pocztą elektroniczną bądź tradycyjną na adres Biura Lubuskiego ZPN następujących danych:

 - imię i nazwisko delegata,

- data urodzenia

- adres e-mail ( ew. adres zamieszkania)

- nr. telefonu

Zgodnie ze statutem klub do IV ligi włącznie, reprezentowany jest przez jednego delegata ( III liga - dwóch delegatów).

Delegatem klubu nie może być sędzia piłki nożnej i obserwator.

Prosimy o przesłanie danych do 30 czerwca 2016 roku.