PZPN wspiera kluby z LZPN

Logo PZPNZ wielką satysfakcją informujemy, że Zarząd PZPN przydzieli Lubuskiemu Związkowi Piłki Nożnej 310.000 zł na zakupienie sprzętu sportowego z przeznaczeniem dla klubów IV ligi i klas niższych.

Zakupiony przez PZPN sprzęt zostanie rozdzielony na wszystkie kluby ww. klas rozgrywkowych województwa lubuskiego, których na dzień 5.IV.2016r jest 298. Podział sprzętu nastąpi po uwzględnieniu opinii OZPN w Gorzowie Wlkp., szefów podokręgów, środowiska piłkarskiego i powołanej Komisji.

Prezes Lubuskiego Związku Piłki Nożnej
Robert Skowron