Działacze Lubuskiego ZPN docenieni w Centrali

Logo PZPNPraca i wysokie kompetencje działaczy Lubuskiego ZPN zostały dostrzeżone i docenione w centrali PZPN poprzez przydzielenie im ważnych funkcji w Związku.

Prezes LZPN Robert Skowron został Członkiem Komisji ds. Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego. V-ce Prezes LZPN Romuald Jankowiak pełni funkcję Sekretarza Komisji Rewizyjnej, natomiast V-ce Prezes LZPN Paweł Czop został Przewodniczącym Komisji ds. Etyki i Fair Play.

Nominowanym gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszej działalności dla dobra lubuskiej i polskiej piłki nożnej.