Konferencja Trenerów w łódzkiej Atlas Arenie

W niedzielę 16 stycznia 2022 w Atlas Arenie w Łodzi odbędzie się konferencja szkoleniowa dla trenerów piłki nożnej. Zajęcia rozpoczną się o godzinie 9.25. Trenerzy posiadający ważną licencję za udział w zajęciach zapłacą 30 zł, natomiast opłata dla osób bez aktualnych uprawnień wynosi 60 zł. W dniu szkolenia przed jego rozpoczęciem należy na miejscu potwierdzić udział w zajęciach, które zostaną przeprowadzone w dwóch panelach. Poniżej harmonogram:

8:30 - 09:25 - potwierdzenie udziału w szkoleniu

9:25 - uroczyste rozpoczęcie szkolenia

Panel 1: WYMIANA MYŚLI SZKOLNIOWEJ

9:30 - 10:30 - wykład nr 1: Ekonomia czasu w budowaniu zespołu (trener Janusz Niedźwiedź).

10:30 - 10:45 - pytania do wykładu nr 1.

10:45 - 11:45 - wykład nr 2: Wprowadzanie zawodników młodzieżowych do piłki seniorskiej - na podstawie własnych doświadczeń (trener Marcin Brosz).

11:45 - 12:00 pytania do wykładu nr 2.

12:00 - 12:45 - przerwa na lunch.

Panel 2: ŁĄCZY NAS SZKOLENIE

12:45 - 13:45 - wykład nr 3: Przygotowanie motoryczne na poziomie piłki amatorskiej (trener Remigiusz Rzepka).

13:45 - 14:00 - pytania do wykładu nr 3.

14:00 - 15:00 - wykład nr 4: Pressing. Korzyści wynikające z proaktywnej gry obronnej (trener Marcin Dorna).

15:00 - 15:15 - pytania do wykładu nr 4.

15:15 - 15:20 - podsumowanie szkolenia.

15:20 - 15:50 - potwierdzenie udziału w szkoleniu.