Dariusz Jakubas ponownie Przewodniczącym Podokręgu Żagań

lzpn-logoW dniu 12 grudnia 2012 odbyło się Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze w Podokręgu Żagań. Frekwencja uprawnionych delegatów wyniosła 75%, dlatego podjęte uchwały są prawomocne. W wyniku jawnych wyborów (zgłoszono jedną kandydaturę) Przewodniczącym Podokręgu pozostał Dariusz Jakubas.

Zanim doszło do wyboru, ustępujący przewodniczący przedstawił sprawozdanie, które zostało przyjęte jednogłośnie.

W czasie zebrania wręczone zostały również odznaczenia przyznane przez LZPN ( złote i srebrne odznaki honorowe). Odznaczenia wręczyli członkowie Zarządu LZPN Zygmunt Kułacz i Jan Suchecki oraz Przewodniczący Podokręgu Dariusz Jakubas.

Do Zarządu Podokręgu w wyborach tajnych wybrano:

Andrzej Oleśków
Wiesław Balak
Mieczysław Dominik
Mariusz Krugły

W toku dyskusji poruszono sprawy bieżącego funkcjonowania Klubów. Wyjaśnień udzielił Zygmunt Kułacz przedstawiając jednocześnie kierunki działania Zarządu LZPN, bieżącego funkcjonowania biura LZPN. Nowo wybrany Zarząd na najbliższym posiedzeniu dokona podziału zadań i funkcji.