Informacje o realizacji projektu partnerskiego KSOW nr 2/2021

W dniu 01.07.2021 r., została zawarta umowa nr 2/2021 między Województwem Lubuskim - Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze a Lubuskim Związkiem Piłki Nożnej jako "Partnerem KSOW" na realizację operacji: Wyjazd studyjny przedstawicieli Lubuskiego Związku Piłki Nożnej na Śląsk. Poznanie specyfiki funkcjonowania oraz rozwoju środowiska piłkarskiego na obszarach wiejskich, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Plan operacyjny na lata 2020 - 2021.

Celem operacji jest poznanie genezy metamorfozy Śląskiego Związku Piłki Nożnej, poznanie modelu jaki przyjął Śląski Związek Piłki Nożnej, dzięki któremu stał się nowoczesnym Związkiem Sportowym z wieloma profesjonalnymi wydziałami. Chcemy poznać model zarządzania Związkiem, strategię marketingową, zarządzanie obiektami sportowymi, strategię pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację projektów, konkursy i projekty grantowe oraz jak wyglądają szkolenia dla działaczy klubów z obszarów wiejskich. Wszystkie te działania są również kierowane na obszary wiejskie i zachęcają mieszkańców do większego zaangażowania w lokalne kluby. Zależy nam na poznaniu specyfiki Śląskich klubów sportowych, które mają swoją siedzibę na obszarach wiejskich ? skąd pozyskują środki na swoje inwestycje oraz jak wygląda ich funkcjonowanie, jak aktywizują lokalną społeczność.

Efektem końcowym jest przeprowadzenie 1 wyjazdu studyjnego oraz udział 20 uczestników, którzy podnieśli swój poziom wiedzy oraz nabędą informacje na temat funkcjonowania Śląskiego Związku Piłki Nożnej oraz klubów piłkarskich z regionu.

Zostań Parterem KSOW na www.ksow.pl

Więcej informacji na stronie Partnera.

KSOW_www.jpg