Informacje o realizacji projektu partnerskiego KSOW nr 1/2021

W dniu 01.07.2021 r., została zawarta umowa nr 1/2021 między Województwem Lubuskim - Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze a Lubuskim Związkiem Piłki Nożnej jako "Partnerem KSOW" na realizację operacji: Szkolenie dla pracowników i działaczy klubów piłkarskich z obszarów wiejskich woj. lubuskiego w zakresie udzielania pierwszej pomocy w wybranych zagrożeniach zdrowia z elementami urazów sportowych, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Plan operacyjny na lata 2020 - 2021.

Celem operacji jest przeszkolenie działaczy i pracowników klubów wiejskich zrzeszonych w Lubuskim ZPN pod kątem wiedzy z zakresu pomocy przedmedycznej, z uwzględnieniem urazów sportowych. Dodatkowo zależy nam, aby większość klubów w woj. lubuskim posiadało swojego przedstawiciela z certyfikatem umożliwiającym pełnienie funkcji "opieki medycznej" podczas meczów. Dzięki temu wiejskie, amatorskie kluby piłkarskie nie będą musiały zatrudniać profesjonalnych firm z branży ratownictwa medycznego.

Efektem końcowym jest przeprowadzenie 2 szkoleń z pierwszej pomocy oraz przeszkolenie 50 uczestników, którzy podnieśli swój poziom wiedzy z zakresu pierwszej pomocy.
Zostań Parterem KSOW na www.ksow.pl
Więcej informacji na stronie Partnera.

KSOW_www.jpg