Odznaczenia na sesji sejmiku

Marszałek Elżbieta Anna Polak oraz przewodniczący sejmiku Wacław Maciuszonek podczas październikowej sesji wręczyli "Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Lubuskiego". W uznaniu zasług dla regionu Sejmik Województwa Lubuskiego nadał "Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Lubuskiego" Romualdowi Fedorczakowi - byłemu piłkarzowi Dozametu Nowa Sól, od 1993 r. lekarzowi klubowemu. Dodatkowo Romuald Fedorczak otrzymał z rąk Prezesa Lubuskiego ZPN Roberta Skowrona i Wicemarszałka woj. lubuskiego Stanisława Tomczyszyna "Medal za zasługi dla piłkarstwa lubuskiego".

4a4a7549a.jpg

Źródło: Urząd Marszałkowski woj. lubuskiego

Romuald Fedorczak:

- lekarz ginekolog-położnik, samorządowiec,
- honorowy dawca krwi,
- w latach 1975-1985 piłkarz ?Dozametu? Nowa Sól,
- od 1993 r. lekarz w Miejskim Klubie Piłkarskim "Arka Nowa Sól i Prezes klubu od 2000 do 2001 r.,
od wielu lat związany z lokalnym samorządem. W latach 1998-2002 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Nowej Soli. Od 2002 do 2006 Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Powiatu Nowosolskiego. Od 2006 r. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowosolskiego,
- współorganizator i Wicedyrektor corocznego biegu ulicznego "Bieg do Pustego Grobu",
- współorganizator i uczestnik wielu imprez charytatywnych,
- w roku 2019 otrzymał tytuł "Ginekologa Roku",