300 tys. zł na nawadnianie boisk

Po ubiegłorocznym sukcesie programu "Nawadnianie boisk piłkarskich", Zarząd województwa postanowił kontynuować zadanie również w tym roku. 21 czerwca 2021 r. rozstrzygnięto II edycję  konkursu. W pierwszej edycji konkursu, w 2020 r. 18 gmin otrzymało wsparcie w wysokości 500 tys. zł. W tegorocznej, pula środków wynosi 300 tys. zł. Do konkursu przystąpiło 26 gmin, natomiast wsparcie otrzyma 11 gmin na kwotę 298 741,86 zł. W sumie w dwóch edycjach dotację otrzymało 29 boisk. Wyniki konkursu w siedzibie Lubuskiego Związku Piłki Nożnej ogłosili: Wicemarszałek woj. lubuskiego Stanisław Tomczyszyn, Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Arkadiusz Dąbrowski oraz Prezes Lubuskiego Związku Piłki Nożnej Robert Skowron.

Przypomnijmy, celem programu jest stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi rekreacji i sportu w województwie lubuskim, poprzez realizację inwestycji w systemy nawadniające istniejących, ogólnodostępnych boisk piłkarskich, wykorzystywanych do rozgrywek piłkarskich oraz szkolenia dzieci i młodzieży. Realizacja zadania przyczyni się do rozwoju bazy sportowo-rekreacyjnej i turystycznej województwa, zwiększy możliwości aktywnego spędzania czasu mieszkańcom regionu oraz wesprze wspólne starania w celu ochrony jakości i ilości zasobów wody. 

Więcej informacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego: https://lubuskie.pl/wiadomosci/16897/300-tys-zl-na-nawadnianie-boisk- 

nawadnianie_2021.jpg