Statut LZPN

STATUT LUBUSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

(w załączniku)

Zarząd LZPN

Zarząd Lubuskiego Związku Piłki Nożnej

 

Prezes Zarządu Robert Skowron
Wiceprezes ds. samorządów i piłkarstwa kobiecego             Zdzisław Czyrka
Wiceprezes ds. organizacji i rozgrywek Zenon Chmielewski
Wiceprezes ds. bezpieczeństwa      Romuald Jankowiak
Wiceprezes ds. futsalu   Radosław Pogorzelec
Sekretarz Zygmunt Kułacz

Członek Prezydium

Andrzej Graczyk

 

Członkowie zarządu
Andrzej Celiński
Janusz Dudojć
Jarosław Gołębiowski
Dariusz Jakubas
Leszek Janowiak
Wiesław Kaczmarek
Janusz Kałuziński
Bogdan Śnieżek 

 

Doradca Prezesa Lubuskiego ZPN - Mirosław Kędziora
Doradca Prezesa Lubuskiego ZPN - Jan Suchecki