Skład Komisji ds. Futsalu

Skład Komisji ds. Futsalu:

Radosław Pogorzelec - Przewodniczący
Jarosław Gołębiowski - Wiceprzewodniczący
Andrzej Dudek - Członek
Wiesław Kaczmarek - Członek
Paweł Cierach - Członek
Piotr Makowski - Członek