Skład Komisji Piłki Halowej - Futsal

Skład Komisji Piłki Halowej - Futsalu:

Radosław Pogorzelec Wiceprezes Lubuskiego ZPN ds. piłki halowej
Marcin Buliczak Przewodniczący Komisji ds. futsalu
Zenon Burzawa Członek

Stefan Górecki

Paweł Cierak

Członek

Członek