Reorganizacja Klasy A (komunikat Nr 07/WG/KL. A/2013)

lzpn-logoLubuskie kluby piłkarskie występujące w Klasie A (Okręg Południe) czekają zmiany. Wydział Gier Lubuskiego Związku Piłki Nożnej zadecydował o powstaniu od nowego sezonu 2014/2015 czwartej grupy klasy A. 

KOMUNIKAT Nr 07/WG(/KL. A/2013 z dnia 20-07-2013r. Wydziału Gier Lubuskiego Związku Piłki Nożnej w Zielonej Górze

Wydział Gier Lubuskiego ZPN informuje, że na posiedzeniu Zarządu Lubuskiego ZPN w dniu 15 lipca 2013r omówiona została propozycja reorganizacji rozgrywek w Klasie A - Okręgu Południe, która zakłada utworzenie 4-rech grup rozgrywkowych "A" Klasy od sezonu 2014(2015 zgodnie z przedstawionymi założeniami:

I. W sezonie 2013(2014:
1. Po zakończeniu rozgrywek do B Klasy spadną kluby, które zajmą miejsca 16 w tabeli (3 zespoły).
2. Po zakończeniu rozgrywek z Klasy A do Klasy Okręgowej awansują kluby, które zajmą 1-sze miejsca w tabeli każdej grupy A Klasy (3 zespoły).
3. Po zakończeniu rozgrywek z Klasy B do Klasy A awansują zespoły, które zajmą 1 i 2 miejsce w tabeli z poszczególnego Podokręgu (12 zespołów).
4. W przypadku, kiedy wystąpi nadmiar drużyn w Klasie A spowodowany większym spadkiem z wyższych klas rozgrywkowych (powyżej 56 zespołów( wówczas spadnie drużyna (lub drużyny( z najmniejszą ilością zdobytych punktów, które zajęły 15 miejsce w tabeli a w dalszej kolejności 14 miejsce. Przy równej ilości punktów w dalszej kolejności decyduje stosunek bramek a następnie większa ilość zdobytych bramek.

II. W sezonie 2014(2015:
1. Rozgrywki w Klasie A prowadzone będą w 4-rech grupach składających się z 14 drużyn (razem 56 drużyn).
2. Po zakończeniu rozgrywek z Klasy "A" do Klasy Okręgowej awansuje zespół z 1-szego miejsca w tabeli z poszczególnej grupy (4 zespoły).
3. Z Klasy B do Klasy A awansuje zespół z 1-szego miejsca z każdego Podokręgu (6 drużyn),
4. Po zakończeniu rozgrywek "A" Klasy, do Klasy "B" spadną drużyny, które zajmą 14 miejsca w tabeli w poszczególnej grupie "A" Klasy. W przypadku, kiedy wystąpi nadmiar drużyn w Klasie A spowodowany większym spadkiem z wyższych klas rozgrywkowych, wówczas spadnie dodatkowo drużyna (lub drużyny) z najmniejszą ilością zdobytych punktów ze wszystkich zespołów, które zajęły w tabeli 13 miejsca a w dalszej kolejności 12 miejsca. Przy równej ilości punktów decyduje stosunek bramek a następnie większa ilość zdobytych bramek. Natomiast, jeżeli zajdzie potrzeba uzupełnienia "A" Klasy, wówczas awansuje drużyna (drużyny) z 2-go miejsca Klasy "B", która ze wszystkich drużyn z tych miejsc posiada  najlepszą  średnią ilości zdobytych punktów na mecz.

Przewodniczący Wydziału Gier
Lubuskiego ZPN

Henryk Misiak