Ważna Uchwała Zarządu Lubuskiego ZPN dot. rozliczania delegacji sędziowskich

Zarząd Lubuskiego Związku Piłki Nożnej podjął ważną uchwałę w sprawie nowych zasad rozliczania delegacji sędziowskich. Od stycznia 2021 r. wszystkie kluby zrzeszone w Lubuskim Związku Piłki Nożnej zostaną automatycznie ujęte w projekcie rozliczania delegacji sędziowskich przez Biuro LZPN.

Kluby uczestniczące już w projekcie nie muszą ponownie wypełniać deklaracji. Aktualizacja wymagana jest jedynie w przypadku zmiany Zarządu klubu.