Ważna decyzja PZPN - młodzi piłkarze zwolnieni z opłat!

lzpn-logo

Lubuski Związek Piłki Nożnej informuje, że od sezonu 2018/2019 zgodnie z Uchwałą Zarządu PZPN, zwalnia się kluby z obowiązku ponoszenia opłat związanych z uczestnictwem w rozgrywkach młodzieżowych. Treść uchwały ponieżej:

"Uchwała nr IV/79 z dnia 19 kwietnia 2018 roku Zarządu PZPN w sprawie zwolnienia klubów z obowiązku ponoszenia opłat związanych z uczestnictwem w rozgrywkach juniorskich

I. Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) i 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Art. 1

1. Zwalnia się z kluby uczestniczące w rozgrywkach dziewcząt i chłopców w kategoriach:
a) Skrzat,
b) Żak,
c) Orlik,
d) Młodzik,
e) Trampkarz,
f) Junior Młodszy,
g) Junior

z obowiązku ponoszenia opłat na rzecz Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej, związanych z uczestnictwem w tych rozgrywkach w następującym zakresie:

- Opłata za udział w rozgrywkach (startowe),
- Rejestracja zawodników,
- Potwierdzanie zawodników,
- Uprawnianie zawodników.

2. Zwalnia się z kluby uczestniczące w rozgrywkach dziewcząt i chłopców w kategoriach:
a) Skrzat,
b) Żak,
c) Orlik,
d) Młodzik,
e) Trampkarz

z obowiązku ponoszenia opłat na rzecz Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej, związanych ze zmianą przynależności klubowej zawodników pozyskiwanych przez klub celem udziału w tych rozgrywkach, uiszczanych na podstawie § 37 Uchwały nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej.