Rejestracja zawodników, zmiana przynależności klubowej w sezonie 2017/2018 - VADEMECUM

lzpn-logoWydział Gier Lubuskiego ZPN przypomina, że można już uprawniać zawodników na sezon 2017/2018. Zalecamy klubom składanie wniosków o uprawnienie zawodnika poprzez aplikację klubową EXTRANET (wraz z wymaganymi załącznikami tzn. deklaracja gry amatora, kontrakt, potwierdzenie przelewu itp.). Szczegółową instrukcję uprawniania zawodników poprzez system EXTRANET znajdą Państwo w pliku poniżej oraz w zakładce EXTRANET INSTRUKCJE, która znajduje się na stronie głównej.

Lubuski ZPN informuje, że kluby pozyskujące zawodników wolnych oraz na zasadzie transferu zobowiązane są dokonać wszelkich czynności w tym zakresie tj. sporządzenie wniosku i dołączenie stosownych dokumentów z pozycji konta administratora w systemie Extranet (zakładka transfery). 

W zakładce Dokumenty do pobrania / Rejestracja zawodników i transfery - znajdą Państwo m.in. niezbędne dokumenty dot. zmiany przynależności klubowej zawodnika, Uchwały oraz Uchwałę nr 41/2017 dot. opłat na rzecz Lubuskiego ZPN.

W związku z licznymi pytaniami przypominamy:
1) Deklaracja gry amatora jest podpisywana z zawodnikiem na okres jednego sezonu. 30 czerwca 2017 r. wszyscy zawodnicy związani deklaracją gry amatora uzyskali status "ZAWODNIKA WOLNEGO". Aby uprawnić zawodnika na bieżący sezon należy załączyć do wniosku aktualną (nową) deklarację gry amatora lub kontrakt zawodnika profesjonalnego;
2) W przypadku zmiany przynależności klubowej przez "zawodnika wolnego" (nie związanego żadną umową na sezon 2017/2018 - deklaracja gry amatora lub kontrakt) - wymaganym dokumentem jest zwolnienie z klubu odstępującego ("OŚWIADCZENIE KLUBU ODSTĘPUJĄCEGO"). W przypadku braku w/w dokumentu nie wydanego w terminie 3 dni - wyrejestrowanie zawodnika może również nastąpić na podstawie decyzji podjętej przez Wydział Gier Lubuskiego ZPN (Uchwała VIII/124 PZPN z 14 lipca 2015 r. w sprawie statusów zawodników §16 pkt. 5 i 6 );
3) W przypadku zmiany przynależności klubowej przez zawodnika, który podpisał deklarację gry amatora lub kontrakt na sezon 2017/2018 - wymaganym dokumentem jest umowa transferowa ("UMOWA TRANSFERU DEFINITYWNEGO / CZASOWEGO");
4) W przypadku zmiany przynależności klubowej przez zawodnika, który nie rozegrał oficjalnego spotkania w ostatnich 12 miesiącach - dopuszczalne jest użycie dokumentu "Oświadczenie o karencji 12 miesięcy";
5) Od sezonu 2017/2018 kluby mają możliwość samodzielnego przeprowadzania transferów (instrukcja w załączniku). Nie zwalnia to klubu z konieczności wniesienia stosownych opłat do Lubuskiego ZPN.

Informacja dotycząca transferów czasowych: 
Zawodnicy, którym skończył się okres wypożyczenia czasowego, a klub nie dostarczył aneksu do umowy dot. zmiany daty zakończenia transferu zostaną AUTOMATYCZNIE przywróceni do klubu macierzystego. W związku z powyższym prosimy o terminowe dostarczanie aneksów do umów.

Przypominamy o obowiązku posiadania przez zawodników IV ligi, Klasy Okręgowej i A Klasy licencji zawodnika (plastikowe karty). Procedurę składania wniosku o wydanie licencji zawodnika znajdą Państwo w zakładce EXTRANET Instrukcje.

Apelujemy do klubów o niepozostawianie procesu uprawniania na ostatnią chwilę.