Zarząd Podokręgu LZPN - Świebodzin

Zarząd Podokręgu LZPN - Świebodzin

 swiebodzin

Przewodniczący    Ryszard Obała  
Z-ca Przewodniczącego, Przewodniczący Wydziału Gier    Andrzej Celiński  
Sekretarz Zarządu Podokręgu Andrzej Kałużny  
Przewodniczący Wydziału Dyscypliny Ireneusz Pietrzak  
Członek Wydziału Dyscypliny Mieczysław Szczerbo  

 

Adres:

Skrytka pocztowa nr 486
66-200 Świebodzin

Strona internetowa: www.podkolegium.republika.pl