Zarząd Podokręgu LZPN - Krosno Odrzańskie

Zarząd Podokręgu LZPN - Krosno Odrzańskie

Krosno Odrzańskie 

Zygmunt Orzeszko - przewodniczący
Bernard Spiralski - zastępca
Ryszard Wojciechowski - sekretarz

 

Adres:

ul. 1 maja 14/12
66-600 Krosno Odrzańskie

Strona internetowa: www.podokreg-krosnoodrzanskie.futbolowo.pl