Skład Komisji Piłkarstwa Kobiecego

Skład Komisji Piłkarstwa Kobiecego LZPN:

Zdzisław Czyrka - Przewodniczący

Janusz Kałuziński (Gorzów Wlkp.) - Wiceprzewodniczący

Katarzyna Nowicka (Lubsko) - Sekretarz

Stanisław Gorzelak (Kostrzyn n/Odrą) - Członek

Grzegorz Moliński (Mirostowice) - Członek

Andrzej Okuniewicz (Kargowa) - Członek