Skład Komisji Piłkarstwa Kobiecego

Skład Komisji Piłkarstwa Kobiecego LZPN:

Zdzisław Czyrka - Przewodniczący
Kamil Jaźwiński - Wiceprzewodniczący
Janusz Kałuziński - Członek
Katarzyna Nowicka - Członek
Stanisław Gorzelak - Członek
Tomasz Zieliński - Członek