Skład Związkowej Komisji Odwoławczej

Skład Związkowej Komisji Odwoławczej

 

Przewodniczący   Dominik Baranowski
Wiceprzewodniczący  
Sekretarz  
Członek Ryszard Pluszkiewicz
Członek Józef Nieśpiał
Członek Daniel Kurz
Członek Michał Sudoł
 Członek  Wojciech Pochylski
 Członek  Jan Doliński
 Członek  Czesław Grzeszyński