Skład Związkowej Komisji Odwoławczej

Skład Związkowej Komisji Odwoławczej

 Dominik Baranowski - Przewodniczący
Jan Doliński - Wiceprzewodniczący
Józef Nieśpiał - Członek
Wojciech Pochylski - Członek
Czesław Grzeszyński - Członek
Ryszard Pluszkiewicz - Członek
Ireneusz Domański - Członek