Skład Komisji ds. Odznaczeń

Skład Komisji ds. Odznaczeń LZPN

Arkadiusz Dąbrowski - Przewodniczący
Leszek Janowiak - Wiceprzewodniczący
Magdalena Zawadzka - Członek
Przemysław Piwowar - Członek
Iwona Wielogórska - Członek