Eleonora Sikora w składzie Komisji Piłkarstwa Kobiecego PZPN

pzpn-50x50Eleonora Sikora kolejną osobą z województwa lubuskiego w strukturach PZPN. Po omówieniu zasad współpracy Pani Eleonora została skierowana do Komisji Piłkarstwa Kobiecego.

Eleonora Sikora urodziła się 5 marca 1963 r. w Hrubieszowie. Jest pracownikiem dydaktycznym, wykłada w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim w Katedrze Gier Zespołowych. Trener piłki nożnej dziewcząt oraz społeczna trenerka dzieci.