Skład Komisji Odwoławczej d/s Licencji Klubowych

Skład Komisji Odwoławczej d/s Licencji Klubowych

Wiesław Zaleszczak - Przewodniczący
Andrzej Celiński - Członek
Andrzej Dworkiewicz - Członek