Skład Komisji ds. Licencji Klubowych

Skład Komisji ds. Licencji Klubowych LZPN

Waldemar Nieczkowski - Przewodniczący
Wiesław Koronowicz - Wiceprzewodniczący
Andrzej Graczyk - Członek
Magdalena Zawadzka - Członek
Wiesław Baranowski - Członek
Liwiusz Sieradzki - Członek
Jerzy Rzeźnik - Członek
Cyryl Sroczyński - Członek
Arkadiusz Dragon - Członek