Lubuski Ziązek Piłki Nożnej zakończył nabór na kurs trenerów UEFA GRASSROOTS C na AWF Gorzów Wlkp.

gwizdekLubuski Związek Piłki Nożnej informuje, iż uzyskał oficjalną zgodę Polskiego Związku Piłki Nożnej na organizację jednego z dwóch kursów UEFA GRASSROOTS C w Gorzowie Wlkp. Poniżej prezentujemy listę zakwalifikowanych kandydatów (DECYDOWAŁA KOLEJNOŚĆ ZŁOŻENIA KOMPLETNEGO WNIOSKU ORAZ MAILOWE POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA). Osoby, które nie spełniły powyższych wymagań zostały przeniesione na kolejny kurs ( wakacje 2015) kosztem osób z listy rezerwowych. Szczegóły w załączniku: