Zakończył się kurs trenerski Grassroots C

W niedzielę 29.04.2018 r na orliku AMO w Zielonej Górze zdawali egzamin kolejni kandydaci na trenerów chcący pracować z dziećmi do lat 12 i z drużynami seniorskimi do A klasy włącznie. Z rana o godzinie 09.00 w siedzibie LZPN uczestnicy kursu zdawali egzamin pisemny składający się z 21 pytań. Następnie od godz. 10.30 do 15.00 na Orliku AMO przy ul. Chopina przystąpili do egzaminu praktycznego, przeprowadzając fragmenty treningu z dziećmi przybyłych z klubów; Korona Kożuchów, AP Falubaz Zielona Góra, AP Macieja Murawskiego Falubaz Zielona Góra.

Dzięki dużemu poświeceniu dzieci i zaangażowaniu w zajęciach udało się sprawnie przeprowadzić tą część egzaminu. Ostatnim elementem sprawdzającym wiedzę Trenerów, którą posiedli na kursie był egzamin ustny. Lekki stres, który jak zwykle towarzyszy takim wydarzeniom wpłynął pozytywnie na zdających, bo wszyscy, którzy do niego przystąpili zostali ocenieni pozytywnie. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej z ramienia PZPN pan Trener Andrzej Dawidziuk, pozytywnie ocenił wiedzę i umiejętności praktyczne Trenerów oraz zaangażowanie dzieci, które mimo wysokiej temperatury chętnie brały udział w zajęciach. Gratulując Trenerom otrzymanych dyplomów i licencji wyraził nadzieję, że będą oni kontynuować swój rozwój trenerski przez udział w kolejnych kursach, które pozwolą im podnosić swoje kwalifikacje a zdobytą wiedzę skutecznie przekazywać swoim zawodnikom.

Lubuska Komisja Kształcenia i Licencjonowania Trenerów bardzo dziękuje za pomoc przy organizacji grup treningowych szkoleniowcom tych drużyn, panu Marcinowi Janikowi, Mariuszowi Karpińskiemu, Przemkowi Adamczakowi i Jackowi Druciarkowi.