Ostatnie wolne miejsca na kurs UEFA A

UEFA AW związku z dużym zainteresowaniem kursem trenerskim UEFA A przez trenerów z poza województwa Lubuskiego, Wydział Szkolenia informuje, że na kurs trenerski UEFA A zostały cztery ostatnie miejsca. Zachęcamy do aplikowania na to wydarzenie trenerów z licencją UEFA B gdyż następna możliwość podwyższenia swoich uprawnień do poziomu UEFA A w naszym województwie może się nadarzyć dopiero za 2 lata. Informacja dla trenerów jak i prezesów klubów, nie przegapcie okazji, zależy nam aby to trenerzy z naszego województwa skorzystali z tego atrakcyjnego kursu.

Do prawidłowego wniosku należy dołączyć skan :

- świadectwa potwierdzającego wykształcenie

- dyplomu UEFA B

- ważnego wyciągu z Krajowego Rejestru Karnego

- oświadczenia o antykorupcji

- aktualnych badań lekarskich

- ukończenia kursu pierwszej pomocy (w przypadku gdy nie posiadamy należy dołączyć ZOBOWIĄZANIE do ukończenia kursu oraz niezwłocznie się zapisać)

- dowodu wpłaty I raty za kurs (700 zł)

- wypełnionego wniosku na kurs UEFA A z własnoręcznym podpisem ( z rozmiarem sprzętu firmy JAKO )