Skład Komisji ds. Bezpieczeństwa LZPN

Skład Komisji ds. Bezpieczeństwa LZPN

Jan Suchecki - Przewodniczący
Zenon Chmielewski - Wiceprzewodniczący
Romuald Jankowiak - Wiceprzewodniczący
Kamil Żeberski - Członek
Kamil Jaźwiński - Członek
Cezary Janas - Członek
Dawid Kuraszkiewicz - Członek
Wiesław Koronowicz - Członek
Mirosław Kędziora - Członek

Delegaci ds. Bezpieczeństwa szczebla wojewódzkiego:

Jan Suchecki
Zenon Chmielewski
Dariusz Jakubas
Kamil Żeberski
Kamil Jaźwiński
Cezary Janas
Dawid Kuraszkiewicz
Wiesław Koronowicz
Mirosław Kędziora