Skład Komisji ds. Bezpieczeństwa LZPN

Skład Komisji ds. Bezpieczeństwa LZPN

Przewodniczący   Romuald Jankowiak
Wiceprzewodniczący Zenon Chmielewski
Sekretarz Krzysztof Stacewicz
Członek Zygmunt Kułacz
Członek Alfred Nowosadzki