Zalecenia dla organizatorów spotkań piłkarskich - COVID 19 (aktualizacja)

Lubuski Związek Piłki Nożnej w oparciu o rozporządzenia Rady Ministrów z 24 lipca 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii przedstawia zalecenia dla organizatorów spotkań piłkarskich na terenie woj. lubuskiego:

Weryfikacja liczby osób:
- Ogólna ilość uczestników zawodów do 250 osób (nie licząc osób zajmujących się obsługą wydarzenia),
- 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności na danym obiekcie,
- Brak możliwości udziału kibiców gości,
- Sprzedaż biletów dla publiczności możliwa wyłącznie drogą elektroniczną,

Bezpieczeństwo kibiców:
- Możliwość zajęcia co drugiego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, 
- Obowiązek zakrywania ust i nosa, do czasu zajęcia wyznaczonego miejsca,
- Obowiązek dezynfekcji rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,

Bezpieczeństwo zespołów i sędziów:
- Obowiązek zakrywania ust i nosa przez zawodników rezerwowych oraz innych osób przebywające w strefie technicznej,
- Obowiązek dezynfekcji szatni i węzłów sanitarnych po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,
- Obowiązek zapewnienia osobom uczestniczącym w wydarzeniu sportowym środków do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,
- 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami (dotyczy przypadków rozgrywania kolejnych zawodów na tym samym obiekcie)

W przypadku braku możliwości spełnienia wyżej wymienionych wymogów gospodarz zawodów może podjąć decyzję o rozgrywaniu spotkania bez obecności kibiców.