Szkolenie osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na obiektach sportowych

W dniu 11.03.2017r w siedzibie Lubuskiego ZPN odbyło się szkolenie osob odpowiedzialnych za bezpieczeństwo imprez nie będących imprezami masowymi, przeznaczone dla klubów klasy okręgowej oraz wybranych klubów klasy A. Szkolenie organizowane było staraniem Komisji Bezpieczeństwa Lubuskiego ZPN oraz Biura Związku.

Szkolenie prowadzili Wiceprezes d/s Gier i Bezpieczeństwa Romuald Jankowiak oraz Członek Komisji Bezpieczeństwa Krzysztof Stacewicz (kierownik bezpieczeństwa imprez masowych). W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Komendy Wojewodzkiej Policji w osobach nadkom Damian Zieliński oraz st. sierż. Krzysztof Popławski.
Podczas szkolenia nie zabrakło Prezesa Lubuskiego ZPN Roberta Skowrona, który rozmawiał z przedstawicielami KWP o współpracy na linii Kluby-Policja.
Uczestnicy szkolenia otrzymali stosowne certyfikaty.