Zasady prowadzenia treningów w certyfikowanych szkółkach od 4 maja

Po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa decyzją rządu od 4 maja samorządy mogą ponownie dopuszczać do użytkowania otwarte obiekty sportowe, w tym stadiony piłkarskie. Dało to zielone światło - mimo wielu ograniczeń - do powrotu do treningów młodych piłkarzy, szkolących się w szkółkach wyróżnionych gwiazdką w Programie Certyfikacji PZPN. Jak pracować w tym czasie? PZPN przygotował rekomendacje.

Otwarcie boisk i powrót do treningów nie oznaczają powrotu do stanu sprzed "zamrożenia" polskiego sportu. Proces będzie stopniowy. Za nami dopiero pierwszy etap, zezwalający na prowadzenie zajęć w grupach nie większych niż sześcioosobowe.

Obecna sytuacja to wyzwanie dla zarządzających szkółkami piłkarskimi oraz trenerami. Jak jemu podołać? Poniżej zestaw wskazówek i rekomendacji dotyczących organizacji i prowadzenia treningów przygotowanych przez specjalistów z Polskiego Związku Piłki Nożnej.

OBSZAR ORGANIZACYJNY

* Każdy trening dla wszystkich kategorii wiekowych musi trwać minimum 45 minut ,
* z uwagi na brak możliwości organizowania zajęć dla całych drużyn zgodnie z Programem Szkolenia PZPN, prawdopodobne ograniczenia infrastrukturalne i niską frekwencję w drużynach:
- dopuszcza się formę prowadzenia zajęć indywidualnych dla zawodników (U6-U13) -> Każdy trening musi być umieszczony w harmonogramie szkółki w systemie zarządzania szkółką jako typ - trening indywidualny. Do treningu typu indywidualnego należy dodać maksimum 6 zawodników POTWIERDZONYCH w szkółce piłkarskiej (mogą być z różnych drużyn w danej kategorii wiekowej) oraz wskazać 1 Trenera, który znajduję się w Sztabie szkoleniowym Szkółki z licencją minimum Grassroots C. Do każdego treningu należy obowiązkowo załączyć konspekt treningowy. W systemie zarządzania szkółką prosimy o zaktualizowanie planów treningowych dla poszczególnych kategorii wiekowych na jeden miesiąc w przód - kolejna aktualizacja może nastąpić według rozwoju sytuacji w kraju,
- rekomendujemy organizowanie tylu treningów, na ile logistyka oraz wola rodziców pozwalają, w związku z tym nie zostają wyznaczone dla zawodników minimalne liczby jednostek treningowych w mikrocyklu do odwołania.

* Powyższe oznacza to, że organizacja treningu musi być skrupulatnie zaplanowana, a jego czas maksymalnie wykorzystany, pamiętając, że jakość i merytoryka muszą być na najwyższym poziomie,
* rekomendujemy, żeby każdy z zawodników przychodził na trening ze swoją piłką,
* konspekt zajęć treningowych można wysłać zawodnikom drogą mailową przed treningiem, aby mogli zapoznać się z treścią, co przyśpieszy organizację w trakcie samego treningu,
* zajęcia należy przygotować (rozstawienie sprzętu) przed przybyciem zawodników,
* wszelka reorganizacja ćwiczeń, zbieranie czy przestawianie sprzętu treningowego jest w gestii trenera i tylko on może przenosić sprzęt treningowy między stacjami treningowymi,
* planowanie treningu (środki treningowe) musi uwzględniać minimum 2-metrowe odległości pomiędzy zawodnikami w trakcie trwania treningu jak i przed i po jego zakończeniu,
* w przypadku ograniczonego czasu treningu (skrócenie zajęć ze względów logistycznych), aby wykorzystać go maksymalnie, należy szczególnie wziąć pod uwagę organizację środków treningowych:
- przejścia pomiędzy ćwiczeniami,
- stacjami,
- czas wypoczynku (picie - każdy ze swoim napojem w innym wyznaczonym sektorze)
- czas wymiany grup z zachowaniem zasad bezpieczeństwa .
* w przypadku skróconego czasu treningu, należy tak dobrać środki treningowe, by były one proste, nie wymagające dłuższych objaśnień,
* do minimum skrócić należy czas związany z omawianiem treningu, podsumowaniem. Dobrym rozwiązaniem może być tu telekonferencja, podczas której możemy omówić odbyty trening.

OBSZAR MERYTORYCZNY

Pamiętamy, że:

1. Jakość i merytoryka zajęć muszą być na pierwszym miejscu. Nie pośpiech!

2. Budujmy środki treningowe, których Zawodnik sam nie zrobi w domu. A więc ? zadania w parach, małych grupach (podania, kombinacje, dośrodkowania, gry bez kontaktowe itp.). Ćwiczenia typu żonglerki, slalomy, motoryka mogą być zalecane w ramach pracy domowej.

Sugerowane formy organizacyjne w treningu piłkarskim to:

* forma obwodów stacyjnych ? technika w parach lub grupach,
* ćwiczenia w parach, małych grupach,
* gry i zabawy bezkontaktowe,
* forma ścisła z elementami percepcji.

Dodatkowo rozpiski z treningiem indywidualnym, w przypadku skrócenia treningów lub zmniejszenia ich ilości w mikrocyklu tygodniowym.

Ważne elementy w treningu piłkarskim (FILARY SZKOLENIA)
* Intensywność - maksymalnie należy wykorzystać czas pracy podczas treningu, na co duży wpływ ma dobra organizacja jednostki treningowej i właściwy dobór środków treningowych. Pamiętajmy o przejrzystości dla Zawodników środków treningowych, szybkim przejściu od ćwiczenia do ćwiczenia, czasie wypoczynku (picie w jednym miejscu) i krótkim, konkretnym instruktażu,
* Szczegółowość / indywidualizacja - biorący pod uwagę małą liczbę zawodników trener ma znakomitą możliwość do obserwacji zawodnika i przekazywania mu właściwych komunikatów zwiększających efektywność pracy,
* Mentalność - dzięki małej liczbie zawodników, trener ma możliwość do bliższego kontaktu z każdym z zawodników z osobna. Oznacza to większe upodmiotowienie każdego z podopiecznych i przekazanie mu wielu motywujących uwag, które szczególnie młodsi zawodnicy mocno potrzebują,
* Współpraca - budujmy środki treningowe z piłką, wymagające współpracy. Zadania indywidualne mogą być wykonywane w domu.

REKOMENDACJE TRENINGOWE DLA CERTYFIKOWANYCH SZKÓŁEK

1. Przeprowadzanie możliwie jak największej liczby treningów z zachowaniem zasad bezpieczeństwa,

2. Wyznaczanie "zadań domowych" - zaczerpniętych z treści treningu (weryfikacja na następnych zajęciach) w sytuacji zmniejszonej liczby treningów grupowych,

3. Planowanie pracy treningowej maksymalnie na 1 miesiąc w przód z uwzględnieniem celów szkoleniowych wynikających z planu szkolenia oraz nowych warunków pracy,

4. Organizacja telekonferencji z zawodnikami w celu szkolenia pod kątem rozwoju inteligencji piłkarskiej, wiedzy oraz mentalności.

ZASADY_TRENINGU_POZIOM_poprawione.png