AKADEMIA MŁODYCH ORŁÓW ZIELONA GÓRA POSZUKUJE TRENERA - WOLONTARIUSZA

lzpn-logo

Jeśli jesteś kreatywny, otwarty na nowe wyzwania, chcesz rozwijać się i zdobywać doświadczenie szkoleniowe pracując z uzdolnionymi dziećmi w projekcie PZPN, LZPN i Miasta Zielona Góra - Akademii Młodych Orłów AMO w Zielonej Górze poszukuje trenera - wolontariusza. Czekamy na zgłoszenia ambitnych i utalentowanych trenerów.

LAMO_2017.jpg

Dzięki pracy w AMO w Zielonej Górze możecie nabyć doświadczenie szkoleniowe ale i również wiele niezbędnych umiejętności i wiadomości które wykorzystacie w dalszej pracy trenerskiej.

Dajemy ci możliwości, a ty daj sobie szansę!!

1. Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:

§ Kwalifikacje trenerskie: minimum dyplom trenera - UEFA C

§ ważną licencję trenera wydaną przez PZPN lub LZPN,

§ udokumentowany min. roczny staż w pracy z dziećmi w kategoriach wiekowych w których prowadzone jest szkolenie AMO.

§ posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

§ niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

§ stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na danym stanowisku (zaświadczenie lekarskie),

§ dobra umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint) oraz Extranet,

§ bardzo dobra znajomość działalności i zasad funkcjonowania PZPN i LZPN w szczególności dotyczących szkolenia i rozgrywek dzieci i młodzieży, Narodowego Modelu Gry oraz założeń szkoleniowych i organizacyjnych AMO.

2. Wymagania dodatkowe:

§ Wysokie zdolności organizacyjne,

§ bardzo dobre zdolności interpersonalne,

§ umiejętność pracy w zespole,

§ dokładność i sumienność w pracy z dokumentami,

§ umiejętność planowania i myślenia strategicznego,

§ umiejętność radzenia sobie w trudnych i stresowych sytuacjach,

§ kreatywność i innowacyjność w działaniu,

§ dyspozycyjność do podróży służbowych ( wyjazdy na konferencje szkoleniowe Grassroots oraz szkolenia AMO w Warszawie)

3. Wymiar czasu pracy:

§ Zgodnie z harmonogramem zajęć szkoleniowych AMO - 3 dni treningowe

1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

§ CV i list motywacyjny,

§ scan dyplomu trenera,

§ scan licencji trenera,

§ scan dokumentów potwierdzających uczestnictwo w szkoleniach, kursach trenerskich,

§ scan dokumentu potwierdzającego doświadczenie w pracy z dziećmi,

§ podpisane oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

§ podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,

§ podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

1. Sposób i termin składania ofert:

§ Oferty należy składać drogą mailową z dopiskiem w temacie wiadomości "Kandydat - Trener Wolontariusz AMO Zielona Góra" na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , lub osobiście do Trenera koordynatora Bartosza Siemińskiego w siedzibie AMO Zielona Góra ul. Chopina 18a w godzinach 16:00 - 20:00.

§ Osoby które spełnią warunki określone w specyfikacji oferty, zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. O terminie i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej poinformujemy kandydatów indywidualnie drogą mailową.

§ Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat powinien posiadać ze sobą oryginały dokumentów i oświadczeń będących podstawą aplikacji na stanowisko Trenera - Wolontariusza AMO Zielona Góra

1. Oferty odrzucone w postępowaniu kwalifikacyjnym zostaną zniszczone po zakończeniu rekrutacji

2. Inne informacje:

§ Dodatkowe informacje u Trenera Koordynatora AMO Zielona Góra Bartosza Siemińskiego 600389283 lub w siedzibie Lubuskiego Związku Piłki Nożnej w Zielonej Górze ul. Ptasia 2a,

§ Zapraszamy na stronę www.laczynaspilka.pl gdzie w zakładce Akademia Młodych Orłów - Zielona Góra znajdziecie informacje dotyczące programu i założeń projektu.